Indsend artikel

Det er gratis at indsende en artikel. Hvis man ønsker at inkludere links i sin artikel koster det 200 kr. pr. link. Betaling opkræves efter artiklen er blevet publiceret. Vi forbeholder os retten til at afvise artikler såfremt de ikke lever op til vores betingelser.

Indsend en artikel ved at sende en mail til redaktion@denlillenetavis.dk og skriv “Artikel” i emnefeltet. I mailen inkluderer du hvilken kategori du ønsker artiklen publiceret i og vedhæfter selve artikel som en Word eller PDF fil.